Pirkimo taisyklės

1.       Bendrosios nuostatos

1.1.       Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „Straumann Lithuania“ („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) elektroninėje parduotuvėje („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje elektroninėje parduotuvėje pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

1.2.       Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.

1.3.       Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.

1.4.       Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik lietuvių kalba.

2.       Informacija apie Pardavėją

2.1       Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu https://www.medgrupe.lt („Elektroninė parduotuvė“) Pardavėjas yra UAB „Straumann Lithuania“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 125435246 , buveinės adresas A. Vivulskio g.7, Vilnius. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT100001060719.

2.2       Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skiltyje „Apie mus“.

2.3       Pardavėjo kontaktinė informaciją pateikiama skiltyje „Kontaktai“.

3.       Prekės

3.1.      Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos ir formos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas ir formas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

3.2.      Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra sustabdomas arba nutraukiamas.

4.       Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika, kuri yra paskelbta Elektroninėje parduotuvėje.

4.2. Pirkėjas, vykdydamas pirkimą, patvirtina, jog yra susipažinęs su Pardavėjo Privatumo politika.

5.      Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas

5.1.       Šioje elektroninėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali tokie Pirkėjai:

5.1.1.      fiziniai asmenys;

5.1.2.      juridiniai asmenys.

5.2.       Pirkėjai, norėdami vykdyti pirkimus Elektroninėje parduotuvėje privalo sukurti Pirkėjo paskyrą.

5.3.       Asmuo, sukūręs paskyrą Elektroninėje parduotuvėje, patvirtina, kad paskyra nėra sukurta naudojant kito fizinio asmens duomenis.

5.4.       Tokiu atveju, kai asmuo sukuria paskyrą Elektroninėje parduotuvėje juridinio asmens vardu, asmuo patvirtina, kad jis turi teisę veikti juridinio asmens, kaip Pirkėjo, vardu ir inicijuoti bei vykdyti pirkimus Pirkėjo vardu.  

5.5.       Aktyvia Pirkėjo paskyra laikoma tokia paskyra, kuria buvo pasinaudota bent kartą per du metus. Pirkėjui nepasinaudojus paskyra ir neatlikus pirkimo bent kartą per du metus, sukurta paskyra bus ištrinta po dviejų metų nuo paskutinio Pirkėjo pirkimo.

5.6.       Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, Elektroninėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Prekės pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

5.7.       Pirkėjui užsakius prekes Pardavėjas įsipareigoja per dvi valandas nuo užsakymo gavimo laiko, patvirtinti gautą užsakymą, pakeisdamas užsakymo būseną. Užsakymų patvirtinimo laikas skaičiuojamas tik darbo valandomis - gavus užsakymą po 16 val., užsakymas gali būti patvirtintas iki kitos dienos 10 val. ryto.  

5.8.       Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma Elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

5.9.       Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo paskyroje ir / ar pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis.

5.10.     Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su Elektroninėje parduotuvėje pateikiama kaina, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymas nebus vykdomas.

6.       Teisė keisti taisykles

6.1.        Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

6.1.1.       apmokėjimo sąlygų keitimo;

6.1.2.       taikytinų teisės aktų pakeitimų.

6.2       Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

7.       Prekių grąžinimas

7.1 Pirkėjas, norėdamas grąžinti įsigytas prekes, tai gali padaryti laikantis šių sąlygų:

7.1.1.      grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

7.1.2.      prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

7.1.3.      prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

7.1.4.      grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

7.1.5.      jeigu prekė turi apibrėžtą galiojimo laiką nurodytą ant pakuotės, prekę galima grąžinti likus ne mažiau nei 6 mėn. iki prekės galiojimo pabaigos.

7.2 Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

8.       Prekių pristatymas

8.1 Pardavėjas prekes gali pristatyti Pirkėjui pats arba per kurjerių tarnybą. Pirkėjas įsipareigoja, kad suderintu prekių pristatymo laiku prekių pristatymo vietoje būtų įgaliotas asmuo ir perimtų prekes pasirašydamas prekių priėmimo-perdavimo aktą ir/ar PVM sąskaitą faktūrą.

8.2 Prekės pristatomos komplektais, uždaroje pakuotėje, todėl perduodant prekes Pirkėjas privalo išpakuoti prekes priėmimo metu esant Pardavėjo atstovui ir patikrinti prekių kiekį, kainą ir pakuotės kokybę.

8.3 Nustačius, kad prekių kiekis, kaina ar kokybė neatitinka lydinčių dokumentų ir šios sutarties sąlygų iškart surašomas neatitikimo protokolas, kurį pasirašo abiejų šalių atstovai. Pardavėjas įsipareigoja pataisyti perdavimo dokumentus ir/ar pristatyti tinkamas prekes per trumpiausią įmanomą laiką.

8.4 Atsakomybė dėl atsitiktinio prekių sugadinimo ir praradimo Pirkėjui pereina nuo prekių gavimo ir priėmimo-perdavimo akto ir/ar PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos.

8.5 Prekių pristatymo terminai:

8.5.1.    Užsakymai padaryti iki 16 val. pristatomi jau kitą darbo dieną;

8.5.2.    Užsakymai padaryti po 16 val. pristatomi antrąją darbo dieną po užsakymo atlikimo ( pavyzdžiui, trečiadienio vakarą užsakytas prekes gausite penktadienį);

8.5.3.    Pasirinkus užsakymo atsiėmimą „Straumann Lithuania“ biure adresu A.Vivulskio g. 7, Vilniuje, užsakymą atliktą iki 14 val. galima atsiimti jau tą pačią darbo dieną iki 18 val.  

9.       Prekių kaina ir pristatymo išlaidos 

9.1       Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos Elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas deda visas protingas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos.

9.2       Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.

9.3       Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Tuo atveju, jeigu PVM dydis keistųsi laikotarpiu nuo užsakymo dienos iki pristatymo dienos, kaina gali keistis, atsižvelgiant į PVM dydžio pasikeitimą, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas už Prekes visiškai atsiskaitė prieš įsigaliojant PVM dydžio pakeitimui. Pardavėjas apie tokį kainos pasikeitimą raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už kainą, pakoreguotą, atsižvelgiant į pasikeitusį PVM dydį arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu su Pirkėju nepavyksta susisiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas apie tai informuojamas raštu.

9.4      Atsižvelgiant į tai, kad Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje pateikiamas itin platus Prekių asortimentas, nepaisant visų protingų Pardavėjo pastangų, lieka galimybė, kad dalis Prekių gali būti pateikiamos klaidingomis kainomis. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta Prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai raštu informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę Pirkėjui įsigyti Prekę už teisingą kainą arba atšaukti užsakymą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo nepavyksta pasiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas yra apie tai informuojamas raštu. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) kaina.

10.     Apmokėjimas

10.1     Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

10.1.1.    naudodamasis elektronine bankininkyste;

10.1.2.    grynaisiais pinigais.

10.2   Juridiniams asmenims taip pat suteikiama galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje PVM sąskaitoje faktūroje, mokėjimo paskirtyje nurodant sąskaitos numerį.

10.3     Apmokėjimo už prekes terminas yra nurodamas PVM sąskaitoje faktūroje ir, jei šalys nesusitarė kitaip, yra 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

10.4     Šalims pasirašius papildomą susitarimą dėl specialių prekių pristatymo sąlygų apmokėjimo terminas ir tvarka gali būti suderinti atskirai.

11.     Pirkėjo pareigos

11.1     Pirkėjas įsipareigoja paskyros registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus paskyroje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas pasilieka teisę patikrinti Pirkėjo nurodytus duomenis, susisiekiant su Pirkėju nurodytais kontaktiniais duomenimis.

11.2     Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis elektronine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

11.3     Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

11.4     Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

11.5     Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

12.    Pardavėjo pareigos

12.1     Pardavėjas įsipareigoja:

12.2.1.    dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

12.2.2.    gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12.2.3.    Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

13.    Prekės kokybė

13.1   Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose.

13.2   Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

14.   Atsakomybė

14.1     Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už paskyros registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl paskyros registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

14.2     Užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje (sukūręs paskyrą savo ar juridinio asmens vardu) Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje.

14.3     Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.4     Už Sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.5     Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

15.   Kitos nuostatos

15.1     Bet kokiai Sutarčiai, sudaromai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra taikomos šios Taisyklės kartu su dokumentais, aiškiai nurodytais juose. Bet kokie nukrypimai nuo šių Taisyklių galioja tik tuo atveju, jeigu jie yra įforminami rašytiniu dokumentu.

15.2     Pirkėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, turi tam tikras teises, susijusias su netinkamos kokybės Prekėmis. Jokia šių Taisyklių nuostata neturėtų būti interpretuojama kaip suvaržanti ar apribojanti naudojimąsi tokiomis teisėmis.

15.3     Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą elektroninėje parduotuvėje.

15.4     Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

15.5     Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

15.6     Jeigu šiose Taisyklėse nėra nurodyta kitaip, bet koks Pardavėjo vėlavimas pasinaudoti savo teise pagal šią Sutartį nereiškia Pirkėjo atleidimo nuo prievolių vykdymo arba šios teisės atsisakymo, o atskiras arba dalinis bet kurios prievolės įvykdymas arba atskiras arba dalinis pasinaudojimas bet kuria teise nereiškia, kad ši prievolė neturi būti vykdoma arba šia teise negali būti naudojamasi toliau.

15.7     Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

15.8     Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su šiomis Taisyklėmis, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Vilniaus miesto teisme.

15.9     Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

15.10   Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.